Velkommen www.hostemostel.com RSS | Legg til i favoritter | Sitemap

Slik bygger du en retningsrik Wi-Fi-antenne

Postet av : Camilla Näslund

 

1.

Legg et ark med avis på en arbeidsflate. Stå det tomme potetbrikkerøret på avisen med den åpne enden vendt opp.

2.

Mål fem tommer opp fra bunnen. Kutt gjennom siden av røret ved fem-tommers mark med kniven på verktøykniven. Glatt ut hullet ved å løpe bladet rundt innsiden. Lag et andre hull som er identisk med de to første tommer på venstre side.

3.

Sett N-adapteren på avisen med toppen vendt opp. Varm opp loddejernet i tre minutter. Påfør en dråpe loddemiddel i tilkoblingshullet på toppen av N-adapteren. La loddet avkjøles i et minutt.

4. Legg en ende av 4-tommers kobbertråd mot loddet i tilkoblingshullet. Plasser spissen av loddejernet mot kobbertråden. Skyv kobbertråd inn i loddet da det blir flytende fra varmen som overføres til den. Fjern loddejernet. Slip kobbertråden. La loddet avkjøles i to eller tre minutter.

5.

Løs en ende av 8-tommers kobbertråd til kontakten som omgir tilkoblingshullet i toppen av N-adapteren . La loddet kjøle i to eller tre minutter. Trekk ut loddejernet.

6. Legg den frie enden av 4-tommers kobbertråd inn i ett av de to hullene i siden av røret. Plasser den frie enden av den 8-tommers kobbertråd inn i det andre hullet.

7.

Plasser N-adapteren flush mot sidene av røret. Tape sidene på N-adapteren til røret med strimler av duct tape.

8.

Sett den fladskårne skruen inn i røret. Bøy den 8-tommers ledningen mot innsiden av røret med spissen av den lange flattskrutrekkeren slik at ledningen berører innsiden av røret.

9.

Sett inn antennekontakten på Pigtail trådløse kabel i tilkoblingen på baksiden av N-adapteren.

10.

Fjern antennestikket på Wi-Fi-kortet med spissen på en tannpirke.

Plugg Wi-Fi-kontakten på Pigtail-trådkabel i Wi-Fi-kortets antennport. Sett inn Wi-Fi-kortet i den bærbare datamaskinen s Wi-Fi-kortspor.

Roter den åpne enden av Wi-Fi-retningsantennen mot Wi-Fi-senderen i det trådløse hjemmenettverket som gir Internett-signal.

En trådløs antenne må rettes mot Wi-Fi-senderen for å få så mye signalstyrke som mulig. Bygg en retningsrik Wi-Fi-antenne som vil forbedre mottaket til den trådløse enheten som antennen er festet til. En vanlig vare fra en matbutikk er nødvendig, som er noen forsyninger fra en elektronikkbutikk og verktøy som finnes i de fleste husholdninger. Ingen elektriske ferdigheter kreves, selv om tidligere erfaring med å bruke loddejern vil være nyttig.


Copyright © 2010-2019