Velkommen www.hostemostel.com RSS | Legg til i favoritter | Sitemap

VoIP Trafikkproblemer

Postet av : Camilla Näslund

 

Funksjon

Ingen avsender eller mottaker har noen kontroll over ruten et anrop vil overta Internett. En samtale blir først rutet til den som ringer til VoIP-leverandøren. Hvis mottakeren er abonnent på det samme nettverket, kan samtalen bli fullført i tjenesteleverandørens system og sendt ut til mottakeren. Hvis mottakeren er på et annet nettverk, eller hvis anropet blir gjort til en landlinje, vil anropsforbindelsen bli utført over en rekke tilkoblinger som skal sendes til bestemmelsesstedet.

Linjehastighet

Jo mer nettverk som et anrop må krysse, desto høyere er muligheten for forsinkelse fra kollisjon, opptatte ressurser eller mislykkede lenker. Langsom tilkobling forårsaket av kraftig trafikkskader, og forårsaker forsinkelser, hull og ekko.

Bredbånd

Bredbånd gjør at en serie data kan sendes parallelt. VoIP-anrop var ikke mulig før bredbånd tillot større dataoverføring. En stor båndbredde er nødvendig for å sikre at samtaledata kan komme igjennom i tide mens de konkurrerer om ressurser med annen trafikk på linjen. VoIP (Voice over Internet Protocol) bruker Internett til å transportere telefonsamtaler mellom endepunkter. Tilkoblingskvaliteten påvirkes av trafikkforhold på Internett på tidspunktet for samtalen.


Copyright © 2010-2019