Velkommen www.hostemostel.com RSS | Legg til i favoritter | Sitemap

Introduksjon til nettverk og datakommunikasjon

Postet av : Camilla Näslund

 

Lagret funksjonalitet

Å få data fra en datamaskin til en annen innebærer mange prosedyrer. Disse prosedyrene grupperes sammen av funksjon og lagdelt i en stabel. Hvert lag i stabelen er spesialisert på et aspekt av datakommunikasjon. Hvert lag tilbyr tjenester til laget ovenfor, og fjerner disse oppgavene fra høyere lag.

Protokoller

Det er viktig at både sende- og mottaksprogrammene forstår hverandre for å sikre universell sammenligning. Nettverksstandarder styres av et internasjonalt organ og distribueres fritt. Disse standardene kalles 'protokoller'.

Nettverksstandarder

Det finnes flere forskjellige systemer for nettverk: SNA (Standard Network Architecture) og IPX (Internetwork Packet Exchange) er eksempler. Protokollpakken som dominerer nettverk er imidlertid TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Internett-protokollen (IP) inkluderer IP-adressering, som er standardsystemet for adressering på Internett, og er det mest brukte adressesystemet for private nettverk. Grunnleggende om nettverk er at data stammer fra et program og overføres deretter over minst en kabel som en serie nuller og en. En 'applikasjon' er et program som tjener brukeren. Trådløst nettverk erstatter kabelen med radiobølger.


Copyright © 2010-2019