Velkommen www.hostemostel.com RSS | Legg til i favoritter | Sitemap

Hvordan lage en telefon Jack Fit for Internett og telefon

Postet av : Camilla Näslund

 

1.

Åpne nettverksgrensesnittboksen eller NID utenfor huset ditt. Trekk ut den modulære kontakten på innsiden for å koble fra strøm og signaler fra telefonselskapet. NID-er er vanligvis plassert på veggene nærmest hvor telefonlinjene kommer inn i hjemmet ditt fra verktøyet.

2.

Skru av frontplaten til din eksisterende telefonkontakt med en skrutrekker. Løsne klemskruene på baksiden, koble alle ledningene fra stikkontakten, og fjern stikkontakten. Kutt 5 tommers telefonledning og trekk ut de grønne og røde indre ledningene fra kabeljakken ved hjelp av diagonaltang. Strip av en halv tomme fra enden av disse ledningene med en trådstrimmel.

3.

Løsne de røde og grønne klemmeskruene på både de øvre og nedre delene. Wrap den grønne ledningen med urviseren rundt den grønne klemskruen på den øvre kontakten, og sett den rundt den grønne klemskruen på undersiden. Fest den røde ledningen med urviseren rundt den røde klemmeskruen på den øvre kontakten, og sett den rundt den røde klemmeskruen på undersiden. Ved å koble sammen de fargekodede terminalene til både øvre og nedre kontaktpunkter, opprettes en parallell tilkobling som gjør at begge kontaktene kan distribuere strøm og signal på samme telefonlinje.

4.

Trekk Telefonkabelen sakte fra telefonuttaket. Sett den grønne ledningen med urviseren rundt den grønne klemmeskruen på toppkontakten og stram skruen fast. Vri den røde ledningen rundt den røde klemmeskruen på toppstikket og stram skruen fast.

5.

Se på ledningene og kontroller alle tilkoblingene. Pass på at alle grønne ledninger er koblet til hverandre, og at alle røde ledninger er koblet på samme måte. Monter frontplaten på telefonuttaket ved hjelp av skruene som fulgte med kontakten.

6.

Skru ut modulkontakten inne i NID for å koble linjen til telefonselskapet. Koble en telefon til en hvilken som helst kontakt og kontroller for en ringetone. Legg en samtale for å teste telefonlinjen. Koble fra telefonen og koble den til den andre kontakten for å teste linjen.

7.

Få en RJ-11 telefonledning og koble den ene enden til den andre kontakten. Koble den andre enden av ledningen til datamaskinmodemet som leveres av telefonleverandøren. Koble modemet til nettverksruten din for å tillate at lokalnettverket eller LANet ditt får tilgang til Internett via telefonlinjen.

Tips og advarsler

  • Koble en DSL (levert av telefonselskapet) mellom telefonen og kontakten for å unngå forstyrrelser.
  • Telefonlinjer har signaler og strøm fra telefonselskapet til ditt hjem, og de kan også fungere som digitale abonnentlinjer, eller DSL, for å gi Internett-tilkobling. Telefonlinjer avslutter i en RJ-11 telefonstikk som har to kobberledninger. Disse bærer både DSL-signalet og telefonsignalet på samme ledning. Du kan koble en to-plugg RJ-11 telefonkontakt parallelt for å gi en kontakt til telefonen, og en annen kontakt til Internett.

    
    Copyright © 2010-2019