Velkommen www.hostemostel.com RSS | Legg til i favoritter | Sitemap

Definisjonen av Federated CMDB

Postet av : Camilla Näslund

 

ITIL V.2

Informasjonsinfrastrukturbiblioteket (ITIL) formulerte konseptet CMDB i ITIL v.2, utgitt i 2001. Det definerte CMDB som om det var eller burde være en enkelt database, i stedet for integrasjon eller forening av flere databaser, en metabase.

ITIL V.3

Den nyere versjonen av ITIL, dens v.3, omdefinerte CMDB. Det sa at et konfigurasjonsstyringssystem vil opprettholde en eller flere CMDBer, som hver vil lagre attributter til CI, og deres forhold til andre CIer. Denne definisjonen tillater en struktur i føderal stil.

Definisjon

Forbunds-CMDB refererer da til arkitekturen for en CMDB som kommer gjennom føderasjonen til et hvilket som helst antall datalager, ifølge et papir utarbeidet av CMDB Federation Workgroup. En konfigurasjonsadministrasjonsdatabase (CMDB) refererer til en database eller meta-database som inneholder detaljer om hvert konfigurasjonselement (CI) for hvilket en gitt IT-avdeling er ansvarlig.


Copyright © 2010-2019